Relacions

Relacions

Relació de parella

La majoria de les persones adultes estan o han estat en una relació de parella estable en algun moment de la seva vida, però no tothom sap com gestionar la relació de parella de manera sana i satisfactòria. Lamentablement, un gran nombre de parelles viuen la seva relació amb molt d’estrès, ràbia, ansietat i tristesa. Això fa que les persones involucrades en la relació suportin una gran càrrega de patiment que pot portar-los a la ruptura, separació o divorci. És per això que els problemes de parella son un dels motius de consulta més freqüents en la pràctica professional dels psicòlegs.

Si suposem que els membres de la parella s’estimen i han escollit estar junts, per què es produeixen aquests problemes de parella? Per una part, és probable que algunes conductes que al principi eren agradables i reforçaven la relació, al cap d’un temps, deixin de tenir aquest efecte positiu i es converteixin en rutinàries, avorrides o fins hi tot molestes. Per altra banda, alguns factors de l’entorn poden generar molt estrès en les parelles, ja que els problemes familiars, laborals o econòmics, provoquen una gran tensió, sobretot, si els membres de la parella no compten amb eines eficaces per a afrontar els problemes quotidians i resoldre els conflictes. Per últim, però no menys important, hi ha els problemes de comunicació, que poden ser el resultat d’una falta de comunicació o de que la comunicació no es realitzi de forma adequada.

Alguns dels problemes de parella que els psicòlegs atenem amb major freqüència son derivats de:

  • La desconfiança i la necessitat de control.
  • Una comunicació deficient (falta d’assertivitat).
  • Falta d’empatia.
  • Diferencies sobre com creuen que “hauria de ser la seva parella”.
  • Dificultats per gestionar i expressar emocions.
  • Desigualtat de gènere.

Si vols iniciar una teràpia, demana cita a la consulta de Barcelona, ja sigui trucant per telèfon o a través d’aquesta web.